Menu

Verbouw Oude Raadhuis - Rhenen

Opdrachtgever: Gemeente Rhenen

Architect: Hylkema Erfgoed


Het Oude Raadhuis is gelegen aan de Markt, ten oosten van de Cunerakerk. Het heeft tot 1926 dienst gedaan als raadhuis, werd verkocht en kreeg vervolgens diverse functies. In die periode verloederde het pand sterk en de gemeente kocht het voormalige raadhuis weer terug begin jaren vijftig van de 20ste eeuw. De aankoop had destijds als doel om het gebouwencomplex tot museum te bestemmen, maar die plannen zijn nooit tot uitwerking gekomen. Het gebouw werd aangewezen als Rijksmonument. Een restauratieplan werd opgesteld en het pand werd ingezet voor gemeentelijke functies en voor huwelijksvoltrekkingen.

Het pand was merendeels niet in gebruik en om een impuls te geven aan het Museumkwartier heeft de gemeenteraad besloten om het stadsmuseum te vestigen in het Oude Raadhuis, gezamenlijk met het VVV Rhenen, daghoreca en als trouwlocatie. Hiermee heeft de gemeente een waardevolle bijdrage geleverd aan het culturele -, sociale – en toeristische klimaat van Rhenen.

Bouman heeft het Oude Raadhuis intern verbouwd die aan de eisen van een toegankelijk en modern museum met horeca voldoet.

Diverse wanden zijn verwijderd en de ruimten zijn in authentieke staat teruggebracht. Op de begane grond in het achterste deel is het VVV gevestigd en zijn toiletten, een pantry en baliefunctie gerealiseerd. Deze ruimten bestonden uit vele kleine ruimten en zijn tot drie samenhangende ruimten gevormd. In de hoofdentree is de trap naar de 1e verdieping verwijderd en langs het bordes een kopie van de bestaande houten bewerkte trapleuning geplaatst. De verdiepingen zijn ingericht voor tentoonstellingen en kantoorfuncties. Tijdens de demontagewerkzaamheden zijn onbewerkte delen vrij gekomen die we onaangetast hebben gelaten. Op diverse plaatsen zijn vloeren en plafonds hersteld met onder andere bestaande materialen verkregen bij sloopmateriaalhandels. Tevens zijn de elektrische installaties aangepast naar hedendaagse eisen en is de ventilatie aangepakt voor een betere klimaatbeheersing.

" Vertrouwd bouwen "