Menu

23 woningen Bolderik- en Klaproosstraat - Eck en Wiel

Opdrachtgever: Stichting Woningbeheer Betuwe

Architect:


Voor woningstichting SWB in Lienden hebben we voor 21 huur- en 2 koopwoningen daken vervangen en verbeterd. Het bestaande betonpannendak is gesloopt en op het bestaande dakbeschot is een geïsoleerde dakplaat aangebracht. Het dakvlak is vervolgens voorzien van nieuwe keramische dakpannen en nieuwe goten.

Tijdens de werkzaamheden bleven de bewoners in de woning. Binnen een dag was het dak waterdicht, waardoor de overlast en kans op lekkages zeer beperkt bleef.

Meerjarig programma
Dit project is onderdeel van een meerjarig programma waarbij we in samenwerking met twee collega aannemers de werkzaamheden uitvoeren. Door bundeling van expertise, inkoop en ketenpartners kunnen we de werkzaamheden tegen zo laag mogelijke kosten uitvoeren. In kort tijdsbestek pakken we zo meerdere locaties aan.

" Vertrouwd bouwen "